06 – 22 52 86 14 info@huidenoedeem.nl

Curcus zelfmanagement armlymfoedeem

Wat is zelfmanagement?
Zelfmanagement is het zelf actief mee participeren in de behandeling en het bewust maken van keuzes met betrekking tot een gezonde leefwijze in het dagelijkse leven.

Waarom zelfmanagement?
Als het oedeem in beginstadium wordt herkend kan de behandeling eerder starten en is de kans op klachten ook kleiner.  Tevens is het van belang dat de patiënt ook zelf weet hoe te handelen.

Voor wie is deze cursus geschikt?
Voor mensen die een borstamputatie of borstbesparende operatie hebben ondergaan en kans hebben op oedeem of mensen die  al oedeem hebben. Er is een primaire preventiegroep (nog geen oedeem) en een secondaire preventiegroep (reeds oedeem ontwikkeld).

Wanneer starten met zelfmanagement?
De cursus start bij voorkeur drie maanden na de laatste behandeling en bij de secundaire preventiegroep zo snel mogelijk. De cursus start indien er voldoende aanmeldingen zijn.

Wat kunnen wij bieden?
Primaire preventiegroep:

 • 3 bijeenkomsten
 • 3 maanden na behandeling
 • Bewustwordingscursus

Secundaire preventiegroep:

 • 5 bijeenkomsten
 • Zo snel mogelijk
 • Zelfmanagementcursus

Inhoud van de cursus
Theorie van het lymfestelsel

 • Wat is lymfoedeem
 • Erysipelas (wondroos)
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Algemene leefadviezen
 • Informatie over behandelingsmogelijkheden
 • Praktijklessen zelfbehandeling
 • Ruimte voor lotgenotencontact en vragen

Doel van de cursus.
Mensen met armlymfoedeem kwaliteit van leven teruggeven door de regie van hun aandoening weer in eigen handen te geven. Aan het einde van de cursus heeft men voldoende kennis en vaardigheden, om met zelfvertrouwen preventief te handelen, tijdig de symptomen te herkennen en weten hoe te handelen bij klachten.

Cursusinformatie.
De cursus wordt gegeven door de HBO opgeleide huidtherapeute Margriet Schol in de praktijkruimte van Huid & Oedeem. De cursus zal per bijeenkomst 1,5 uur duren en de groepsgrootte van d e cursus is 5 tot 8 personen.

Aanmelding
Aanmelden voor de cursus kan telefonisch op 06 22 52 86 14 Of via de mail margriet@huidenoedeem.nl .