06 – 22 52 86 14 info@huidenoedeem.nl

Oedeemtherapie

 

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit kan zich uiten in een gevoel van spanning van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Er bestaan verschillende soorten oedeem die hieronder kort worden toegelicht.

Lymfoedeem
Wordt veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van of een defect aan het lymfesysteem. Dit kan komen door een operatie of bestraling, waarbij lymfeklieren en / of -banen verwijderd of beschadigd zijn. Het kan ook een aangeboren defect zijn, dan heet het primair lymfoedeem.

Lipoedeem
Lipoedeem betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het gaat om een pijnlijke, chronische ziekte. Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfevaten niet optimaal. Gevolg is een onderhuidse ophoping van vet en vocht.

Veneus oedeem
Wordt veroorzaakt door het onvoldoende functioneren of een defect aan het veneuze systeem (aderen). Dit kan komen door het verouderen of beschadiging van de vaten (bijvoorbeeld door een operatie). Bij klachten zoals het optreden van spataderen, vochtophoping rondom de enkels die in de loop van de dag toeneemt en / of rusteloze benen na enige tijd staan, kan er sprake zijn van een functieverstoring van het veneuze systeem.

Behandelingsmogelijkheden
De behandelingen door een huid-/ en oedeemtherapeut kunnen bestaan uit:

Manuele lymfedrainage
Dit is een massagetechniek die gericht is op de stimulering van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van het functioneren van het niet aangedane gedeelte van het lymfestelsel.

Compressietherapie
Om de afname van de omvang te realiseren is het meestal van belang dat er gezwachteld wordt. Deze zwachtels kunnen vervelend zijn, maar zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. Zodra de omvang naar wens is, kunnen er therapeutisch elastische kousen worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.

Oefen- en ademtherapie
Met behulp van de werking van de spieren kan de afvoer van het vocht bevorderd worden. Door oefeningen uit te voeren tijdens en na de therapie kan de functie van de ledematen verbeteren of goed blijven. Met behulp van de ademhalingsoefeningen wordt de aanzuigwerking van het lymfestelsel ondersteund.

Voorlichting
Naast de therapieën en oefeningen zijn er meerdere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. U zult voorlichting krijgen over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit is van belang voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven.

Lymftaping
Er kan, als ondersteuning van de oedeemtherapie, lymftaping worden gebruikt. De tape heeft een liftende werking op de huid, die de onderhuidse doorbloeding en afvoer van lymfevocht bevorderen.

Therapeutische Elastische Kousen
Als laatste fase van de behandeling van oedeem, kunnen er Therapeutische Elastische Kousen (TEK) aangemeten worden. Deze kousen zorgen ervoor dat het behaalde resultaat van therapie behouden wordt. Zie ook informatie (TEK).