06 – 22 52 86 14 info@huidenoedeem.nl

 

Werkwijze

 

Na een intake gesprek en een lichamelijk onderzoek, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Aan het eind van de behandelingen wordt er een eindgesprek met u gehouden. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd aan de verwijzer. Dit gebeurt alleen in overleg met u. De huidtherapeut heeft een geheimhoudingsplicht.

Tips, adviezen en leefregels
Iedere behandeling wordt eventueel aangevuld met tips, adviezen en leefregels.